Verksamhetsutveckling för HVB och familjehem

Handledning och utbildning

Om oss

SpecWide arbetar med verksamhetsutveckling inom HVB och Familjehem, med syfte att stärka och utveckla verksamheter/aktörer på individ- grupp och organisationsnivå.

Vi vill bland annat verka för förbättrade relationer och myndighetskontakter mellan Familjehem/HVB-Socialtjänst-Skola.

Vi arbetar också utifrån ett salutogent synsätt, där specialpedagogisk spetskompetens ligger som grund. Det innebär, att vi utgår från de styrkor och resurser individen, gruppen eller organisationen har och ser helheten.

Den specialpedagogiska spetskompetensen (specialpedagog med mångårig erfarenhet inom förskola, grundskola, särskola, och specialenheter för utåtagerande äldre elever med autism) tillför kunskap om:

 • Utmaningar och strategier/metoder kring inlärning och utlärning
 • Koncentration
 • Tal- och språksvårigheter
 • Sociala koder
 • Diagnoser (NPF främst)
 • Övergångar
 • Utredningar och bedömningar
 • Lärmiljö/boendemiljö/hemmiljö.

Därtill kan läggas ett relationellt perspektiv, med tillit som fokus.

SpecWide samarbetar med Socionomspecialisterna.

Tjänster

Tjänster som SpecWide erbjuder

Utbildning

 • Föreläsningar och föredrag, bl.a. nischade föreläsningar till skolor om familjehemsplacerade och HVB-placerade barns och ungdomars specifika behov (bl.a med fokus på måluppfyllelse/kunskapsmålen samt det psykosociala).
 • Verksamhetsutvecklingspaket till kommunala, statliga och privata aktörer.

Handledning

 • Handledning av föräldragrupper.
 • Handledning av personal.

SpecWide samarbetar med Socionomspecialisterna.

Att anlita SpecWide i samarbete med Socionomspecialisterna innebär inga förpliktelser att teckna sig på flerårigt avtal.

Kommande verksamheter

 • Rekrytering och samordning av familjehem
 • Internationella utbyten och samarbeten inom HVB, familjehem, socialtjänst och skola med syfte att stärka och utveckla verksamheter/aktörer på individ- grupp och organisationsnivå.
 • Webbinarier
 • Handledning online 

SpecWide samarbetar med Socionomspecialisterna.